Athome - AT Entreprenad AB

Vi är ett Lidingöbaserat grävföretag som utför alla olika typer av arbeten inom grävning, anläggning, mark & trädgård. Tillsammans med kompetenta medarbetare och en modern maskinpark utför vi våra uppdrag på ett professionellt, strukturerat och effektivt arbetssätt. Allt för leverera våra tjänster och produkter med högsta möjliga kvalitét till ett attraktivt pris för våra beställare.

Kompetens

Av oss får du en samlad kompetens. Vi har nära samarbeten med produktleverantörer och entreprenörer som tillsammans med oss ser till att alla projekt vi utför levereras med kompetens inom projektets alla olika delar. Tack vare vår breda kompetens och våra nära samarbeten, kan du vara säker på att jobbet blir gjort på rätt sätt och av rätt personal med utbildningar inom dess område. Vi utbildar os kontinuerligt för följa branschens riktlinjer och för jobba med både god arbetsmiljö och klimatsmart.

Athome

Athome

Erfarenhet

Vår mångåriga erfarenhet inom byggsektorn leder till att vi gör löpande kvalitétssäkringar på samtliga arbeten vi utför. Vi håller höga krav när det gäller att hitta nya kreativa och kundanpassade lösningar. Hos oss får du en väldigt hög servicenivå av skickliga yrkesarbetare som varit verksamma lång tid i branschen och som gärna gör det lilla extra för leverera alla våra tjänster så beställaren får den bästa möjliga slutprodukt de beställt.

Bilder på utförda uppdrag

Vi är stolta över det arbete vi utför! Kika gärna för referensbilder eller inspiration.

01
Behov

Vi kommer  ut på förutsättningslöst möte på plats för genomgång och bidrar gärna med idéer om vilket jobb som skall utföras på bästa möjliga sätt till ett attraktivt pris med rätt kompetens.

02
Priser/Planering

Vi lämnar både fasta och rörliga priser på våra tjänster, allt för hitta det alternativ som passar beställaren bäst. Planering om startdatum sker såklart efter överenskommelse.

03
Utförande

Vi etablerar rätt maskiner och redskap för projektet, vi säkrar upp arbetsplatsen efter bästa arbetsmiljö. Allt för att vår personal och våra beställare skall kunna vistas säkert under utförandet.

04
Avslut

Vi kvalitetsäkrar, besiktigar arbetet och går tillsammans igenom beställda tjänster. Allt för slutprodukten skall vara det vi kommit överens om både utförande och prisbild.

Våra tjänster

Från mindre uppdrag till totalentreprenad

Grävningsarbeten

Vi utför alla olika storlekar på grävningsarbeten. Allt från den mindre rabatten till större grunder och pooler. V anpassar vår maskiner ang. tillgänglighet för minimera skador på mark och omgivning vid utförandet.

Markarbeten

Vi jobbar med alla typer av markförändringar. tex. höjder, förstärkning, grunder, parkeringar eller avledning av vattenflöden.

Trädgårdsarbeten

Vi gör nya höjder på tomter, lägger gräsmattor, sätter kantsten, utför stenläggningar och planterar buskar och träd. Arbetet utför av kompetent personal som avgör vilken växtlighet som trivs bäst var på trädgården.

Shaktmassor/Material

Vi bortforslar uppgrävda shaktmassor, tillför nytt material för ändamålet. Grus, kross, singel, anläggningsjord eller annat som krävs körs ut med lastbilar för tippning alternativt med kranbil som liter av eller på direkt från berörda platsen.

Certificat/Utbildning

Vi byter inkommande vatten och avlopp. Vi gräver upp gammalt, installerar nytt och är certifierade för grävningasarbeten på kommunal mark. Givetvis återställer både mark och asfalt efter färdigställt arbete.

Dränering/Pooler etc.

Vi byter inkommande vatten/avlopp, gräver för pooler, dränerar hus och dränerar grunder, plattor på mark och installerar kistor för dagvatten och dränering.

Vad säger våra kunder?

Kontakta oss

Boka ett kostnadsfritt möte så går vi igenom dina önskemål och förusättningar.

Tack, vi har tagit emot ditt meddelande!